Energie in brandstoffen

In deze tabel kunt u lezen hoeveel energie er in brandstof aanwezig is.

De meeste energie en CO2 informatie komt van de Stichting Stimular.

Met 'bovenwaarde' in de tabel wordt de totale hoeveelheid energie bedoeld die in de brandstof aanwezig is. De 'onderwaarde' is de hoeveelheid energie zonder de condensatiewarmte. De condensatiewarmte is de warmte die vrijkomt (beschikbaar komt) bij het condenseren van de rookgassen.

Voorbeeld: een aardgas gestookte ketel type HR-104 heeft een rendement van 104% ten opzichte van de onderwaarde, het rendement vanuit de bovenwaarde gerekend is 94%.

Brandstofsoort Volume . Energie in kWh . Energie in kWh . CO2 na verbranding
(bovenwaarde) (onderwaarde) in kg per kWh
1 aardgas CNG m3 9,777 0,187
2 aardgas CNG kg 10,564 0,187
3 aardgas LNG liter 6,116 0,196
4 aardgas LNG kg 13,622 0,196
5 biogas m3 5,56 0,213
6 biogas liter 6,116 0,213
7 biogas kg 13,622 0,213
8 benzine (98,95,92,88) liter 9,702 0,287
9 benzine (98,95,92,88) kg 13,149 0,287
10 diesel / huisbrandolie liter 10,65 0,294
11 diesel / huisbrandolie kg 12,454 0,294
12 petroleum / kerosine liter 10,358 0,289
13 petroleum / kerosine kg 12,844 0,289
14 LPG liter 7,506 0,248
15 LPG kg 13,761 0,248
16 butaan liter 7,898 0,127
17 butaan kg 13,733 0,127
18 propaan liter 7,286 0,21
19 propaan kg 13,853 0,21
20 methaan m3 10,008 0,18
21 methaan kg 15,429 0,18
22 waterstof m3 3,305
23 waterstof kg 39,448
24 waterstof liter 2,36
25 hout kg 4,309
26 steenkool (antraciet) kg 7,506 0,325
27 steenkool (ligniet) kg 4,17
28 houtskool kg 8,22
29 bruinkool kg 5,7
30 turf (vochtig) kg 1,668
31 turf (droog) kg 4,17
32 zware stookolie liter 10,303 0,309
33 zware stookolie kg 11,843 0,309
34 elektriciteit kWh 1,001 0,455
35 elektriciteit wind kWh 1,001 0,015
36 elektriciteit waterkracht kWh 1,001 0,015
37 elektriciteit zon kWh 1,001 0,08
38 elektriciteit biomassa kWh 1,001